Norra Björstorp

Byn Norra Björstorp kartlades 1707 och då fanns 6 hemman/gårdar.
I Norra Björstorps centrum har bland annat funnits två lanthandlare, en cykelaffär med verkstad, en spettkaksbagare och en smedja.
Vid gränsen till Gussaröd finns byns väderkvarn, byggd 1850. Den var i bruk till 1960-talet.

Norra_Bjorstorp