Byalaget återuppstår

Idag samlades över 30 st Norra Björstorpare på Glimmeboda för att återuppväcka Byalaget och säkra Koboens framtid.

En styrelse valdes in och förslag på aktiviteter togs fram.

Styrelsen valdes till Hans Nilsson, Peter Stenberg, Roger Andersson, Martina Andersson och Ola Gunnarsson. Ersättare – Anita Nilsson och Revisor Ellinor Dahlgren.

Ola Kommer göra en hemsida koboen.se

Förslag på aktiviteter:

  • Grillning vid Koboen
  • Byvandring
  • Adventspromenad/tipsrunda
  • Vandring i samband med ”Eurorando 2016”, 10-17/9 2016
  • Fixa utemöbler vid Koboen

Jan Bergström informerade om Fibernätet och det kommer snart bli ett informationsmöte.