Fibernätet

Norra Björstorp centrum har under vintern 2017 fått fibernät. Nu väntar vi andra i utkanten på positivt besked från Tomelilla kommun.

Historik

Norra Björstorp har en riktigt bra beställningsgrad, närmare 86 %. Norra Björstorp är enligt projektledare Monika Jingmonden en av de områden som ingår i nästa utbyggnadsetapp!

Ett möte med kommun och fastighetsägare var planerat till december 2015, men är uppskjutet till januari/februari 2016. Detta på grund av att Länsstyrelsen har skjutit fram beslutstillfället om vi får stödpengar eller ej till april 2016. På grund av de nya reglerna som Jordbruksverket har tagit fram vad gäller hantering av stödansökningar så behöver Länsstyrelsen mer tid på sig att behandla alla ansökningar som kommit in. Läs mer nedan hur planeringen går. Under tiden fortsätter vi med att samla in beställningar. Du som inte har beställt ännu, det dags nu!

För att kunna göra en utbyggnad av fibernätet på landsbygden krävs det att statligt stöd beviljas. För att få statligt stöd krävs det att närmare 75% av alla permanentbebodda fastigheter vill ansluta sig. Stödet motsvarar 60% av byggkostnaden. stöd kan även fås för deltidsbebodda fastigheter men dessa anslutningar kan inte räknas in i de 75% som måste vara med. Utbyggnaden bekostas av kommunen, Jordbruksverket samt fastighetsägaren.

Beställning
Du meddelar ditt intresse enklast via en beställningsblankett. (Blankett hittar du här).
Du som tidigare lämnat in en beställning ska också skicka in en ny beställning. Det beror på att Jordbruksverket har ändrat villkoren för stöd. Vi har därför behövt ändra våra avtalsvillkor och taxa.

Kostnad
Kostnaden för en fiberanslutning är 25 000 kr inkl. moms. Det är en höjning sedan den tidigare omgången. För att kompensera för höjningen av anslutningsavgiften kommer inte någon nätavgift att tas ut under de första fem åren efter anslutningen.

Kartan över anmälningsläget – Oktober 2015

Karta_over_ anmalningslaget

Artikel Ystad Allehanda

Fiberprojektet 13 okt